فقط تماشاگر نباش

امتحانش کن
<

یادگیری برنامه‌نویسی هرگز به این لذت‌بخشی نبوده است.

پلازیکا دقیقا چیه؟

تصور کن در ویدیوی آموزشی که داری میبینی، هر زمانی که دلت خواست، ویدیو را متوقف کنی، بری داخل ویدیو و کدها را تغییر بدی، تست کنی و نتیجه را ببینی! این خود پلازیکا است، به همین باحالی ;-)

بارها شروع کرده‌ام و الان انگیزه ندارم!

شما بد نیستید، شما بلد نیستید چطور باید یاد گرفت. در پلازیکا تا زمانی که مطئمن نشیم دوره‌ای را یاد نگرفته‌اید، ولتان نمی‌کنیم! مطمئن باشید :-)

جاب‌سنتر چیست؟

در پلازیکا ما میخواهیم فرآیند آموزش تا بازار کار را پوشش دهیم. هدف جاب سنتر آن است که پس از آموزش، کاربر را وارد بازار کار کند.

همه سوالات

همه میتوانند برنامه نویس شوند

به ما پیوندید، از ابتدا تا انتهای مسیر همراه شما خواهیم بود


امتحان اش کن